HAKKIMIZDA

Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV), geniş bir coğrafyaya dağılmış, kadim bir tarih ve kültürel medeniyete sahip olan Türk milletinin tarih ve kültürü alanında çeşitli projeler geliştirmek amacı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da kurulmuştur. Vakfın amacı Türk halklarının uzun asırlar boyu birikmiş kültürel bellek ve mirasını ulusal ve uluslararası alanda yapılacak projelerle tanıtmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet edecek çalışmalar yapmaktır. Vakıf ayrıca farklı kültürlere sahip toplum ve ülkeler arasında kültürel iletişim ve işbirliğini sağlamayı ve desteklemeyi de hedefler.

TÜRKTAV, kuruluşundan itibaren resmi kurum ve kuruluşlarla yurt içi ve yurt dışında birçok kültürel faaliyette bulunmuş ve işbirliği memorandumları imzalamıştır. Bu memorandumlar kapsamında kültürel mirasımızın önemli bir parçası ve tarihsel değer taşıyan eserlerin dijital ortama aktarılarak saklanmasını, farklı mekânlarda ve çok sayıda kullanıcının hizmetine sunulmasını sağlayacak, Türk milletinin ortak tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili yayınların üretim ve yaygınlaştırılması, değişimi ve bunlara her türlü erişim olanaklarının oluşturulması, sürdürülebilmesinin temini ve sürekli iyileştirilmesi konularında ortak projeler, etkinlikler yapma hususunda muhatap kurum ve kuruluşlarla mutabık kalmıştır.

Hedeflerimiz

Vakıf projeleri arasında 2015 yılında itibaren kültürel mirasımızın önemli bir parçası ve tarihsel değer taşıyan el yazmaları, belge ve haritalar gibi kütüphane materyali vasfı taşıyan eserlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kullanımına sunulabilmesi amacıyla kurduğu Otrar Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi önemli bir yer teşkil eder.

Kütüphanenin amacı, bilim insanlarının yararı için ortak Türk tarihi ve kültürel değerlerini konu alan hem fiziksel ve hem dijital bir kütüphane kurmak, kurulan kütüphanenin koleksiyonunu geliştirmek için ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapılmasını, bu sayede Türk Dünyası dijital kültürel bilgi ağının kurulup işletimini sağlamaktır.

Vakfın hedeflerinden bir diğeri kitap yayıncılığı ve sanatsal faaliyetlerdir. Bu amaçla Vakıf, çağdaş Türk dünyasından çeşitli yazarların eserlerini ilgili ülkelerin dillerine çevirmekle ilgilenmektedir. Böylece, Türk Dünyasındaki iletişimin yayıncılık faaliyetleri sayesinde daha sağlıklı bir şekilde cereyan etmesini odak noktalarından biri haline getirmiştir. TÜRKTAV, sanatsal faaliyetleri aracılığı ile Türk Dünyasına ait özellikle tarihi belgeler ve fotoğraflardan oluşan sergileri düzenlemekte ve bu sergiler aracılığıyla Türk Dünyasını desteklemeyi amaçlamaktadır.