Project Description

TÜRKTAV Hakkında

Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) (www.turktav.org), geniş bir coğrafyaya dağılmış, kadim bir tarih ve medeniyete sahip olan Türk milletinin tarihi ve kültürü alanında çeşitli projeler geliştirmek amacı ile Türkiye Cumhuriyeti başkenti Ankara’da kurulmuştur. Vakıf, Türk halklarının uzun asırlar boyu birikmiş kültürel bellek ve mirasını ulusal ve uluslararası alanda yapılacak kalıcı projelerle tanıtmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet edecek çalışmalar yapmaktır. Bu projeler arasında Otrar Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi önemli bir yer teşkil eder. Kütüphanenin amacı, Türk Dünyası dijital kültürel bilgi ağının kurulup işletimini sağlamaktır.

Vakfın hedeflerinden bir diğeri kitap yayıncılığı faaliyetleridir. Bu amaçla Vakıf, çağdaş Türk dünyasından çeşitli yazarların eserlerini ilgili ülkelerin dillerine çevirmekle ilgilenmektedir.

TÜRKTAV, kuruluşundan itibaren resmi kurum ve kuruluşlarla yurt içi ve yurt dışında birçok kültürel faaliyette bulunmuş ve işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.

Bu doğrultuda Mayıs 2022’de Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı ile imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında TÜRKTAV, Osmanlı arşivlerinde bulunan 50.000 adet Osmanlı padişahlarının günümüz Özbekistan topraklarında bulunan devletlerin yöneticileriyle yazışmalarına dair eşsiz tarihi belgelerin dijital nüshalarına erişim sağlamıştır. Ayrıca ŞİÖ kapsamında düzenlenen Zirve üyeleri Kültür Bakanlarının toplantısında 50 adet Osmanlı Arşiv belgelerinden oluşan bir sergi düzenlenmiştir. 

YILDIZ ARŞİVLERİ VE HARİTALARDA TÜRKİSTAN

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) devlet başkanları zirvesi vesilesi ile Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nda yer alan ve TÜRKTAV tarafından Özbekistan Cumhuriyeti Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı’nın işbirliği ile düzenlenecek “Türkistan” sergisi Sultan II. Abdülhamid’e ait olan 19. yüzyılın tüm zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seren Türkistan konulu fotoğraflardan, aynı zamanda TÜRKTAV’ın özel koleksiyonunda yer alan Türkistan konulu orijinal haritalardan oluşacaktır. Söz konusu haritalar Türk halklarının menşei, yayıldıkları alanlar, batıya doğru gerçekleştirdikleri göçün güzergâhlarını göstermektedir ve büyük çoğunlukla ünlü coğrafyacıların kaleminden çıkmıştır.

About TURKTAV
The Turkish History and Culture Foundation (TÜRKTAV) (www.turktav.org) was established in Ankara, the capital of the Republic of Turkey, with the aim of developing various projects in the field of history and culture of the Turkish nation, which has an ancient history and civilization spread over a wide geography. The Foundation aims to promote and protect the cultural memory and heritage of the Turkish peoples, accumulated over centuries, through permanent projects to be carried out in the national and international arena, and to carry out works that will serve to transfer them to future generations. Among these projects, Otrar Turkish World Digital Library has an important role. The aim of the library is to establish and operate the Turkic World digital cultural information network.

Another goal of the foundation is to realize book publishing. For this purpose, the Foundation is interested in translating the works of various authors from the contemporary Turkic world into the languages of the relevant countries.

Since its establishment, TÜRKTAV has been involved in many cultural activities and signed cooperation agreements with official institutions and organizations at home and abroad.

Accordingly, within the scope of the cooperation agreement signed with the Ministry of Tourism and Cultural Heritage of Uzbekistan in May 2022, TÜRKTAV has provided access to the digital copies of the unique historical documents of the correspondence of 50,000 Ottoman sultans in the Ottoman archives with the rulers of the states in current Uzbekistan. In addition, an exhibition consisting of 50 Ottoman Archive documents was held at the meeting of the Ministers of Culture of the Summit members organized within the scope of the SCO.

TURKESTAN ON MAPS AND ARCHIVES OF YILDIZ PALACE
The “Turkestan” exhibition, which is in the Yıldız Palace Photograph Collection on the occasion of the Turkish States Organization (TDT) heads of state summit and will be organized by TÜRKTAV in cooperation with the Ministry of Tourism and Cultural Heritage of the Republic of Uzbekistan, will show all the richness and diversity of the 19th century that belonged to Abdülhamid. It will consist of photographs on the subject of Turkestan, revealing the theme of Turkestan, as well as original maps on Turkestan in the private collection of TURKTAV. The maps in question show the origin of the Turkish peoples, the areas where they spread, the routes of their migration to the west, and they were mostly written by famous geographers.

TÜRKTAV haqida

Turk tarixi va madaniyati jamgʻarmasi (TÜRKTAV) (www.turktav.org) Turkiya Respublikasining poytaxti Anqara shahrida tashkil etilgan boʻlib, keng hududga tarqalgan, qadimiy tarix va sivilizatsiyaga ega boʻlgan turk millatining tarixi va madaniyati sohasida turli loyihalarni ishlab chiqishni maqsad qilgan.

Jamgʻarma turk xalqlarining asrlar davomida toʻplangan madaniy xotirasi va merosini milliy va xalqaro maydonda amalga oshiriladigan doimiy loyihalar orqali targʻib qilish, himoya qilish va kelajak avlodlarga yetkazishga xizmat qiladigan ishlarni amalga oshiradi. Bu loyihalar orasida Oʻtror turk dunyosi raqamli kutubxonasi muhim oʻrin tutadi. Kutubxonaning maqsadi Turkiy dunyosi raqamli madaniy axborot tarmogʻini yaratish va faoliyatini tashkil etishdir.

Jamgʻarmaning yana bir maqsadi – kitob nashr etish faoliyatidir. Jamgʻarma shu maqsadda zamonaviy turkiy dunyoning turli mualliflari asarlarini tegishli mamlakatlar tillariga tarjima qilishdan manfaatdor.

TÜRKTAV tashkil etilganidan buyon koʻplab madaniy tadbirlarda ishtirok etib, Turkiya va xorijdagi rasmiy muassasa va tashkilotlar bilan hamkorlik shartnomalari imzolagan.

Shunga koʻra, 2022-yil may oyida Oʻzbekiston Turizm va madaniy meros vazirligi bilan imzolangan hamkorlik shartnomasi doirasida TÜRKTAV Usmonli sultonlarining Usmonlilar davlati arxivlarida saqlanayotgan 50 000 noyob tarixiy hujjatlarining raqamli nusxalariga kirish imkonini berdi. Bundan tashqari, SHHT doirasida tashkil etilgan sammitga aʼzo davlatlarning Madaniyat vazirlari yigʻilishida Usmonlilarning 50 ta arxiv hujjatidan iborat koʻrgazma tashkil etildi.

TURKISTON XARITALAR VA YILDIZ SAROYI ARXIVLARIDA

Turkiy Davlatlar Tashkiloti (TDT) Davlat rahbarlari sammiti munosabati bilan Yulduz saroyi fotosuratlari toʻplamida joylashgan va TÜRKTAV tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan “Turkiston” koʻrgazmasi Sulton Abdulhamid II ga tegishli boʻlgan suratlar bilan XIX asrning eng goʻzal va xilma-xil xotiralarini akslantiradi.

U Turkiston mavzusiga oid, Turkiston mavzusini ochib beruvchi fotosuratlar hamda TÜRKTAVning shaxsiy kolleksiyasidagi Turkiston haqidagi original xaritalardan iboratdir. Ushbu xaritalarda turk xalqlarining kelib chiqishi, tarqalgan hududlari, gʻarbga koʻchish yoʻllari koʻrsatilgan va ular asosan mashhur geograf olimlar tomonidan tuzilgan.

Cengiz (1225), Harezm (1220) ve Timur (1405) hükümetlerini yıllarına göre gösteren harita

Map showing the governments of Genghis (1225), Khwarazm (1220) and Tamerlane (1405) by years

Chingizxon (1225), Xorazm (1220) va Temur (1405) hukmronliklari yillar bo‘yicha ko‘rsatilgan xarita

MS. X, XI ve XII. Asırda Türk Kavimlerinin işgal ettikleri sahasını gösterir harita. Gazneliler, Karahanlılar ve Selçuklular İmparatorluğunun sınırlarını gösterir harita

Map showing the area occupied by the Turkish tribes in the 10th, 11th and 12th centuries AD. Map showing the borders of the Ghaznavid, Karakhanid and Seljuk Empires

Milodiy X, XI, XII asrlarda turkiy qabilalar bosib olgan hududlar koʻrsatilgan xarita.  G‘aznaviylar, Qoraxoniylar va Saljuqiylar sulolalarining chegaralari ko‘rsatilgan xarita

MS. VIII. Asırda Türk kavimlerinin işgal ettikleri sahayı gösterir harita

Map showing the area occupied by Turkish tribes in the 8th century AD

Milodiy VIII asrda turkiy qabilalar bosib olgan hududlar koʻrsatilgan xarita

XIII.-XIV. Yüzyıllarda Türklerin yaşadığı alanları gösterir harita

Map showing the areas where Turks lived in the 13th and 14th centuries

XII, XIV asrlarda turklar yashagan hududlar koʻrsatilgan xarita

Orhun abidelerinin bulunduğu saha (Radloff atlasından)

The field where the Orkhon inscriptions are located (from Radloff atlas)

Oʻrxun yozuvlari joylashgan manzil (Radlov atlasidan)

1885, 1887 ve 1891 yıllarına ait Yenisey abideleri sahasını gösterir harita. (Radloff atlasından)

Map showing the area of Yenisei inscriptions in 1885, 1887 and 1891 (from Radloff atlas)

1885, 1887 va 1891-yillardagi Yenisey yozuvlari topilgan manzillar chegaralari xaritasi.  (Radlov atlasidan)

  1. Şarki Türkistan
  2. Turfan civarında Türk Buda asarı harabeleri
  3.  Hoçu harabeleri planı
  1. Eastern Turkestan
  2. Ruins of the Turkish Buddha around Turfan
  3.  Hochu ruins plan
  1. Sharqiy Turkiston
  2. Turfon atrofidagi turk Buddasining vayronalari
  3.  Xochu vayronalari rejasi

Türk Memleketleri haritası

The map of Turkish Homelands

Turkiy mamlakatlar xaritasi

1875 tarihli Türkistan haritası

Turkestan map dated 1875

1875-yildagi Turkiston xaritasi

Büyük coğrafya uzmanlarının belgelerinde Asya

Asia in the documents of the famous geographers

Mashhur geograflarning hujjatlarida Osiyo

Bugünkü Türk ilinin etnografyası ve sınırlarını gösteren harita

Map showing the ethnography and its borders of current Turkish homeland

Hozirgi turk xalqining etnografiyasi va chegaralari ko‘rsatilgan xarita

Türk ilinin eski etnografyasını gösterir harita

Map showing the old ethnography of the Turkish homeland

Turk xalqining qadimiy etnografiyasi ko‘rsatilgan xarita

Türklerin ilk vatanları olan Orta Asya

The Central Asia as the first homeland of the Turks

O‘rta Osiyo turklarning dastlabki vatani sifatida

Türk ili haritası

The map of Turkish homeland

Turkiy xalqlar xaritasi

General Annenkoff’un Rusya Hindistan Demiryolu haritası

General Annenkoff’s Russia-India Railway map

General Annenkovning Rossiya-Hindiston temir yo‘li xaritasi

Asya siyasi haritası

Asian political map

Osiyo siyosiy xaritasi

Buhara, Kâbil ve Belucistan haritası

The map of Bukhara, Kabul and Balochistan

Buxoro, Kobul va Balujiston xaritasi

Türkistan’ın yerli bölgelerinin Haritası: Hazar ve Semirçen bölgeleri ile Syr-Derya, Semerkant, Fergana

The Map of the indigenous regions of Turkestan: Syr-Darya, Samarkand, Ferghana with Transcaspian and Semirchen regions

Turkistonning tub hududlari: Sirdaryo, Samarqand, Farg‘onaning Kaspiy va Semirchen viloyatlari bilan xaritasi

İran, Afganistan ve Belucistan haritası

The map of Iran, Afghanistan and Balochistan

Eron, Afg‘oniston va Balujiston xaritasi

Justinianus’un Saltanatının Sonuna Doğru Avrupa

Europe In the End of Justinian’s Reign

Eski Buhara Cumhuriyeti Etnografik Haritası

Ethnographic Map of the Old Republic of Bukhara

Rus İmparatorluğu ve Tatarlar Haritası

Map of the Russian Empire and Tatars

Rusya'nın Çin ile İmparatorluk Sınırının Haritası ve Çin İmparatorluğu'nun İçine Giden Yollar

Map of th Imperial Border of Russia with China and The Routes From it into The Interior of The Chinese Empire

Asya'da Rus topraklarını gösteren harita

Map showing Russian territory in Asia

Rossiyaning Osiyodagi hududlari ko‘rsatilgan xarita

Türklerin Büyük İmparatorluk Devri. 565. Yıl

Period of the great empire of the Turks. The year of 565

Turklarning buyuk imperiyasi davri. 565. yil

H. Kiepert tarafından çizilen Turan ve Türkistan haritası 1862

Turan and Turkestan map which was drawn by H. Kiepert, 1862

G. Kipert tomonidan 1862-yilda tuzilgan Turon va Turkiston xaritasi

Türkistan

Turkestan

Turkiston

Türk kavimlerinin göç haritası

The migration map of Turkish tribes

Turkiy qabilalarning migratsiyasi xaritasi

Türkistan haritası

The map of Turkestan

Turkiston xaritasi

Tataristan ve Türkistan haritası

The map of Tatarstan and Turkestan

Tatariston va Turkiston xaritasi

Orta Asya haritası

The map of Central Asia

O‘rta Osiyo xaritasi

Divanü Lugat’t-Türk’ün metninde yer alan ilk Türk haritası

The first Turkish map in the text of Divanu Lugat'it-Turk

“Devonu lugʻotit turk” asaridagi birinchi turkiy xarita

Asya coğrafyası haritası

The map of Asian geography

Osiyo geografiyasi xaritasi

Tiflis haritası

The map of Tbilisi

Tbilisi xaritasi

MÖ. 325 tarihli İskender İmparatorluğu haritası

The map of the Empire of Alexander dated 325 BC

Miloddan avvalgi 325-yilda Aleksandr imperiyasining xaritasi

Rusya ve Tataristan haritası

The map of Russia and Tatarstan

Rossiya va Tatariston xaritasi

1858 tarihinde Paris'te yapılmış İskender İmparatorluğu haritası

The map which was made in Paris in 1858 about Alexander's Empire

1858-yilda Parijda tuzilgan Aleksandr imperiyasining xaritasi

Türkistan. Yarkent şehri
Turkistan. The city of Yarkand
Turkiston. Yorkent shahri

Bakü'nün Hazar Denizi'ndeki petrol kaynakları.
The oil sources of Baku, on the Caspian Sea.
Bokuning neft konlari, Kaspiy dengizi

Türkistan'da Türkmen eşkıyaları
The Turkoman brigands in Turkestan.
Turkistondagi turkman qaroqchilari

Yukarıdan aşağıya:

Arminius Vambery: Orta Asya kaşifi
Arminius Vambery: Central Asian Explorer
Arminus Vambery: Markaziy Osiyo tadqiqotchisi

Azarasp kapısından alınan Hiva manzarası
View of Khiva, taken from the Azarasp gate
Xivaning Xazorasp darvozasidan koʻrinishi.

Hiva'daki Han'ın Sarayı.
The Khan's Palace in Khiva.
Xiva xonlarining saroyi

Türkistan. Pamuk çırçır.

Turkistan. Cotton ginning.

Turkiston. Paxta tozalash

Türkistan Haritası
Turkestan Map
Turkiston Xaritasi

Türkistan hanlıklarının gösterildiği Türkistan haritası
Turkestan map showing Turkestan khanates
Turkiston xonliklari ko‘rsatilgan Turkiston xaritasi

Bir Buharalı
A Bukharan
Buxorolik

Kaşgar'da bir ev
A house in Kashgar
Koshg‘ardagi uy

Kokand'da Hüdayar Han'ın medresesi
Hudayar Khan's madrasa in Kokand
Qo‘qondagi Xudoyorxon madrasasi

Kokand'da Hüdayar Han'ın sarayı
Hudayar Khan's palace in Kokand
Qo‘qondagi Xudoyorxon saroyi

Kulçin Hanı Sultanoğlu
Sultanoglu the Khan of Kulçin
Sultono‘g‘li - Kulchin xoni

Hive'de bir medrese
A madrasa in Khiva
Xivadagi madrasa

Hive'de Türkmen kadınları
Turkmen women in Khiva
Xivadagi turkman ayollari

Hive'de Midiman Han Camii'nin minaresi
Minaret of Midiman Khan Mosque in Khiva
Xivadagi Muhammad Aminxon masjidining minorasi

Hive'nin itibarlı şahıslarından biri
One of Khiva's reputable people
Xivadagi nufuzli odamlardan biri

Hive Türkmenleri
Khiva Turkmens
Xivaning turkmanlari

Hive şehri
Khiva city
Xiva shahri

Hive hanının sarayı
The palace of the Khiva khan
Xiva xonining saroyi

Hive hanı
Khan of Khiva
Xiva xoni  Sayid Muhammed Rahimhon Bahodir

Taşkent'te çayhane
Teahouse in Tashkent
Toshkentdagi choyxona

Taşkent'te Kırgızlar
Kyrgyz people in Tashkent
Toshkentdagi qirg‘izlar

Taşkent'in kapalıçarşısı
Tashkent's Grand Bazaar
Toshkentdagi Chorsu bozori

Türkistan kadınlarının sokak elbisesi
Outfits of Turkestan women
Turkistonlik ayollar liboslari

Semerkant ileri gelenlerinden birinin evinin içten görünüşü
Inside view of the house of one of the reputables of Samarkand
Samarqanddagi nufuzli kishilaridan birining uyining ichki ko‘rinishi

Semerkant'ta Şahzende'nin türbesi ve mescidi
Shahzende's tomb and masjid in Samarkand
Samarqandagi Shohizinda maqbarasi va masjidi

Semerkant'ta Şahzende Türbesi'nin merdivenleri
Stairs of Shahzende Tomb in Samarkand
Samarqandagi Shohizinda zinalari

Semerkant'ta Şirdar medresesi ve mescidi
Shirdar Madrasa and Masjid in Samarkand
Samarqandagi Sherdor madrasasi

Semerkant'ta emirlerin camii
Mosque of the emirs in Samarkand
Samarqand amirlarining masjidi

Semerkant'ta Bibi Hanım'ın harabe medresesi, türbesi ve mescidi
Bibi Khanym’s ruined madrasa, tomb and masjid in Samarkand
Samarqandagi vayron bo‘lgan Bibixonim madrasasi, maqbarasi va masjidi

Semerkant'ta Zümrüt Hoca'nın mescidi
Zümrüt Hodja’s mosque in Samarkand
Samarqandagi Zumrad Xoja masjidi

Türkistan'da Hazret-i Yusuf Mescidi
Hazrat Yusuf Masjid in Turkestan
Turkistondagi Hazrat Yusuf masjidi

Türkistan'da akaid muallimi Hazreti Yesevi'nin mescidi
The mosque of Hazrat Yesevi, who is the teacher of creed in Turkestan
Turkistondagi tasavvuf allomasi Hazrat Yassaviy maqbarasi

Semerkant'ta Timur Türbesi
Tomb of Timur in Samarkand
Samarqanddagi  Amir Temur maqbarasi

Semerkant'ta bir çarşı
A bazaar in Samarkand
Samarqand bozori

Semerkant'ta Timur Camii
Timur Mosque in Samarkand
Samarqanddagi Amir Temur masjidi

Semerkant'ta Timur saraylarından biri
One of the Timur palaces in Samarkand
Samarqandagi Amir Temur saroylaridan biri

Buhara kıptileri (çingeneleri)
Bukhara gypsies
Buxoro lo‘lilari

Buhara'da Yahudi Mektebi
Jewish School in Bukhara
Buxorodagi yahudiylar maktabi

Buhara kadınlarının eğlenceleri
The entertainments of the women of Bukhara
Buxoro ayollarining ko‘ngilxushliklari

Buharalıların yemek yemeleri
Bukharans at dinner
Buxoroliklar kechki ovqatda

Semerkant'ta  Emir Timur’un haremi Bibi Han'ın türbe harabesi
The tomb of Bibi Khan, who is the harem of Timur in Samarkand
Samarqanddagi Amir Temurning suyukli xotini – Bibixonim maqbarasi

Buhara gelin ve güveyi (damat)
Bride and groom from Bukhara
Buxorolik kelin va kuyov

Buhara'da Ayşe adlı bir hanımın gayet eski türbesi
Very old tomb of a lady named Ayşe from Bukhara
Buxorolik Oysha ismli ayolga tegishli juda eski qabr

Amuderya üzerindeki gemiler
Ships on the Amu Darya
Amudaryodagi kemalar

Buhara meydanında bir minare
A minaret in Bukhara square
Buxoro maydonidagi bir minora

Amuderya civarında Çarcu adlı bölgenin beyi ve maiyeti
The mister and officials of the Çarcu locality around Amu Darya
Amudaryo yaqinidagi Chorjo‘ylik janob va amaldorlar

Buhara emirinin arabası
Car of the Emir of Bukhara
Buxoro amirining aravası

Buhara emirinin Kermine Mescidi
Kermine Masjid of the Emir of Bukhara
Buxoro amirining Karmana masjidi

Buhara emirinin saray dâhilindeki mescidi
The palace’s Masjid of the Emir of Bukhara
Buxoro amirining saroyidagi masjidi

Buhara emirinin harem dairesi
Women’s quarters of the Emir of Bukhara
Buxoro amirining harami

Buhara emirinin sarayı
Palace of the Emir of Bukhara
Buxoro amirining saroyi

Buhara emirinin salonu
Hall of the Emir of Bukhara
Buxoro amirining qabulhonasi

Buhara emiri
The Emir of Bukhara
Buxoro amiri

Bir Türkmen
A Turkmen
Turkman

Aşkabat'ta Tigin cinsinden bir aile
A Tigin type family in Ashgabat
Ashxoboddagi Tegin oilasi

Balahani'de yine bir petrol yangını
Another oil fire in Balahani
Balaxanida navbatdagi neft yong‘ini

Bakü'de Balahani'de bir petrol kuyusunun fışkırması
The gushing of an oil well at Balahani in Baku
Boku, Balaxanidagi neft koni favvorasi

Bakü'de Balahani'de bir petrol yangınının Bakü şehrinden görünüşü
View of an oil fire in Balakhani, Baku from the city of Baku
Balaxanidagi neft yong‘inining Bokudan ko‘rinishi

Bakü Çarşısı'nda bir Şii camii
A Shia Mosque in Baku bazar
Boku bozoridagi shialar masjidi

Kadim Bakü hanları sarayının kapısı
Gate of the palace of the ancient Baku khans
Qadimgi Boku xonlarining saroyi

Ani'de bir cami-i şerif ve bir kilise harabeleri
The ruins of a mosque and a church in Ani
Ani, jome masjidi va cherkov xarobalari

Gümrü ile Kars arasında Ani nâm harap bir köyde harap bir cami duvarı
Another ruined mosque wall in a ruined village called Ani between Gyumri and Kars
Gyumri va Kars oralig‘idagi vayron bo‘lgan Ani qishlog‘ida yana bir vayron bo‘lgan masjid devori

1872'de Rus Sanayi Sergisi'nde Türkistan Şubesi
Turkestan Branch at the Russian Industrial Exhibition in 1872
1872-yildagi Rossiya sanoat ko‘rgazmasidagi Turkiston bo‘limi