Project Description

TÜRKTAV olarak Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı “Şaysultan Şayahmetov “Til Qazyna” Ulusal Bilim ve Uygulama Merkezi” ile imzaladığımız işbirliği memorandumu kapsamında “Kazakistan Devletinin Ana Dilinde Eğitim-Öğretimine Yönelik Ders Kitapları ve Müfredatlarının Hazırlanması, Basım ve Dağıtım İşlemleri” maddesine göre değerlendirme komisyonu tarafından denetlenen Kazak Türkçesi: Temel Seviye (A1): Türkiye Türkçesi Konuşan Öğrenci Kitlesine Yönelik Ders Kitabını TÜRKTAV yayınevi tarafından yayınlandı ve Kazak Türkçesi eğitimi verilen çeşitli üniversitelere dağıtımı yapıldı.