Project Description

Türk Tarih ve Kültür Vakfı, Kültür Forumu’na Özbekistan Cumhuriyeti Turizm ve Kültürel Miras Bakanının özel davetiyesine istinaden 14-15 Eylül 2021 tarihinde Hive’de UNESCO’nun düzenlediği ” Dünya Uygarlıkların Kavşağında Orta Asya” Uluslararası Forumuna katılmıştır.