Project Description

Türk Tarih ve Kültür Vakfı, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Doğu Kazakistan eyaleti ortaklığında ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Ulu Bozkırın Altını’ sergisi açılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılına armağan olarak yayımlanan Kazak Arkeolog Prof. Dr. Zainolla Samashev’in ‘Eski Türk Betim Sanatı’ kitabının tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Gökhan Yazgı, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan Eyaleti Vali Yardımcısı Darhan Sapanov, akademisyenler ve Ankara’da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

SERGİ HAKKINDA
Türk halklarının kültür varlıklarını, ortak tarihini ve tarihsel geçmişinin köklerini göstermeyi amaçlayan sergideki sanat eserlerin büyük çoğunluğu M.Ö. VIII.-VII. yüzyıllara tarihlenen kurganlarda tespit edilmiş olup dönem sanatçılarının derin bir malzeme bilgisi ile el becerilerindeki ustalığını gösteriyor. Çoğunluğunda bitkisel motiflerin yanı sıra hayvanlar ve mitolojik varlıkların betimlendiği eserlerde hayvanlar ile doğaüstü varlıklar erken devir Türk sanatının en önemli tarzı olan gösterişli hayvan üslubunda tasvir ediliyor.
Sergide sunulan eserler çeşitli tarihsel dönemlere ait kurganların kazıları sırasında ele geçen altın buluntular, silah çeşitleri, günlük yaşamda kullanılan eşyalar, törensel giyim kuşam örnekleri ve at koşum takımı süslemeleriyle temsil edilmekle birlikte Kazakistan coğrafyasında yaşamış halkların zengin kültürel mirasını oluşturuyor. Söz konusu eserler, Doğu Kazakistan bölgesinde yer alan ve göçebe Saka topluluklarının soylularına ait olan Şilikti, Berel, Eleke Sazı ve Akjaylau gibi kurgan mezarlıklarından geliyor. Bununla birlikte ziyaretçiler, On Ok boylarının bir Yabgu Kağanına ait Eleke Sazı Anıt Mezar Külliyesinde saptanan ve eşi benzeri bulunmayan Kağan betimli altın kemer tokasını görme şansına sahip oluyor.