Project Description

TÜRKTAV’ın kuruluş amaçlarından biri olan Türk Dünyası kütüphanelerinin içeriklerini zenginleştirmesi doğrultusunda Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Kütüphaneler Sistemi ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne 500 adet Kazak yazarların kitaplarını içeren bir bağışta bulunmuştur. Bu bağış, TÜRKTAV’ın Mayıs 2022’de, Kazakistan Kütüphanelerine 500 adet Türkçe çocuk kitabı bağışının Türkiye’deki devamı niteliğindedir.