Project Description

Günümüz Kazakistan arkeolojisinin en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Zainolla Samashev, İskitlere ait Pazırık kültürü üzerine olan çalışmalarıyla tanınmaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ev sahipliğinde TÜRKTAV (Türk Kültür ve Tarih Vakfı) ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği olarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılına Armağan” olarak yayınladığımız Kazak Arkeolog Prof. Dr. Zainolla Samaşev’in “Eski Türk Betim Sanatı” kitabının tanıtım etkinliği ve “Ulu Bozkırın Altını” sergi açılışına sizleri davet etmekten kıvanç duyarız.

SERGİ HAKKINDA

“ULU BOZKIRIN ALTINI” SERGİSİ
Türklerin ata yurdu olan Kazak Altay’ının zengin kültürel mirası tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. “Ulu Bozkır Altını” sergisinin dünyanın en iyi sergileri sıralamasında ilk beşe girmesi duyulan ilginin büyüklüğünün kanıtıdır. Serginin başlıca amacı sanat eserleri vasıtasıyla Türk halklarının kültür varlıklarını, ortak tarihini ve tarihsel geçmişinin köklerini göstermektir.
Sergilenecek olan sanat eserlerin büyük çoğunluğu M.Ö. VIII.-VII. yüzyıllara tarihlenen kurganlarda tespit edilmiş olup dönem sanatçılarının derin bir malzeme bilgisi ile el becerilerindeki ustalığını göstermektedir. Eserlerin çoğunluğunda bitkisel motiflerin yanı sıra hayvanlar ve mitolojik varlıklar betimlenmiştir. Hayvanlar ile doğaüstü varlıklar erken devir Türk sanatının en önemli tarzı olan gösterişli “hayvan üslubu”nda tasvir edilmiştir.
Sergide sunulacak olan eserler çeşitli tarihsel dönemlere ait kurganların kazıları sırasında ele geçen altın buluntular, silah çeşitleri, günlük yaşamda kullanılan eşyalar, törensel giyim kuşam örnekleri ve at koşum takımı süslemeleriyle temsil edilmekle birlikte Kazakistan coğrafyasında yaşamış halkların zengin kültürel mirasını oluşturmaktadır. Söz konusu eserler, Doğu Kazakistan bölgesinde yer alan ve göçebe Saka topluluklarının soylularına ait olan Şilikti, Berel, Eleke Sazı ve Akjaylau gibi kurgan mezarlıklarından gelmektedir. Bununla birlikte ziyaretçiler, On Ok boylarının bir Yabgu Kağanına ait Eleke Sazı Anıt Mezar Külliyesinde saptanan ve eşi benzeri bulunmayan Kağan betimli altın kemer tokasını görme şansına sahip olabileceklerdir.

PROF. DR. ZAİNOLLA SAMASHEV KİMDİR?

Prof. Dr. Zainolla Samashev, günümüz Kazakistan arkeolojisinin en önemli isimlerinden olmakla birlikte Alman Arkeoloji Enstitüsü üyesidir.
1970 yılında Öskemen Pedagoji Enstitüsü Tarih Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1980- 1991 yılları arasında Kazak SSC Bilimler Akademisi Çokan Veihanov Tarih, Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü’nün arkeoloji bölümünde, 1991 yılından itibaren A.Margulan Arkeoloji Enstitüsünde görev yapmıştır. 1998’den itibaren Doğu Kazakistan arkeolojik ekspedisyonunu yönetmektedir. Söz konusu arkeolojik ekspedisyonların en önemli keşifleri, Kazak Altay’ındaki Berel ve Tarbagatay’daki Eleke Sazı mezarlıklarındaki erken Demir Çağı ve eski Türk dönemine ait kurganlarda yapılmıştır. 1993-1997 yılları arasında, UNESCO’nun “Orta Asya Petroglifleri” programı kapsamında Fransız-Kazak arkeolojik ekspedisyonuna öncülük etmiştir. Zainolla Samashev, Kazakistan ve Orta Asya’nın arkeolojisi sorunları üzerine 40 monografik çalışma da dahil olmak üzere 400’den fazla bilimsel ve popüler tarih çalışmasının yazarıdır. Son yıllarda Doğu Kazakistan Arkeolojik Ekspedisyonuna başkanlık ederek bu kapsamda Eleke Sazı, Akbauır, Akkainar’daki kazı çalışmalarını yürütmektedir.
Samashev’in “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılına Armağan” olarak yayınladığımız “Eski Türk Betim Sanatı” başlıklı kitabının Türkiye Türkçesine aktarılması bizim için büyük bir gururdur.