Project Description

Kadim tarih boyunca Türk dünyası, dünya medeniyeti ve gelişimi üzerinde derin etkilere sahip olan parlak bir kültür yaratmayı başarmıştır. Türk dünyasının bu etkisi ve dayanışması, coğrafi olarak Doğu, Batı, Kuzey ve Güney arasında bir ticaret, kültür ve bilim kavşağı işlevi görmüştür.
Bölgenin bu benzersiz konumu, İslam’ın yayılmasına ve geleneklerinin yerel kültürlerle bütünleşmesine yol açmıştır. Ortaya çıkan kültürel intibak süreci, Orta Asya toplumlarını daha geniş İslam medeniyetinin gelişimine katkıda bulunmaya teşvik etmiştir.
Ortak bir tarihe ve dine sahip olan kardeş iki ülke Özbekistan ve Türkiye, ortak kültürel bağlarının yeniden canlanmasına katkı sağlayan kültürel projelere önem vermektedir. Bu son girişimler bakımından, “Özbekistan, İslam Medeniyeti’nin Merkezi” adlı fotoğraf sergisi Orta Asya’daki İslam tarihini, daha doğrusu günümüz Özbekistan’ı anlatmaktadır.
Sergi için seçilen fotoğraflar, İpek Yolu üzerinde yer alan ve kültürel etkileşim bakımından önemli noktalar olan Semerkant, Buhara, Hive, Taşkent, Nasaf ve Tirmiz gibi eski Orta Asya şehirlerinin mimari dokusuna en belirgin bakımdan yansıyan bu katkılardan bazılarını görsel olarak aktarmaktadır. Bu fotoğraf sergisi aracılığıyla Sizleri, Özbek halkının kadim tarihi ve kültürü, sanatı, mimarisi, gelenekleri ve yaşam biçiminin tüm yönleriyle bin yıllık Mâverâünnehir’i tanımaya davet ediyoruz.