Özbekistan Cumhuriyeti İslam Medeniyeti Merkezi Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Umid Mahmudov, Özbekistan 24 Devlet kanalına Merkez ile birlikte düzenlediğimiz sergi ve Vakıf olarak İslam Medeniyeti Merkezi’ne takdim ettiğimiz 1919’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından basılan, Mustafa Rahmi tarafından Osmanlı Türkçesine aktarılan Timur ve Tüzükleri ve 1999 basımı İstanbul’un Mimari Sanatı kitapları hakkında bilgi vermiştir.