Türk tarihi ve kültürü alanında çeşitli projeler geliştirmek amacı ile kurulan TÜRKTAV’ın ana projelerinden olan Otrar Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan ve tarihsel değer taşıyan el yazmaları, belgeler, haritalar gibi eserlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kullanımına sunulabilmesi için vakıf projeleri arasında önemli bir yer teşkil eder.  Filozof ve matematikçi Al-Farabi’nin doğduğu yer olan Otrar, İpek Yolu’ndaki en meşhur şehirlerden biri olmasının yanı sıra dönemin en büyük kütüphanelerinden birine sahiptir. Bu nedenle Otrar, dijital kütüphanenin ismi olarak belirlenmiştir. Otrar Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi; Türk tarihi, kültürü, gelenek ve görenekleri, edebiyatı ve dili ile ilgili konularda araştırmacılara, bilim insanlarına ve tüm dünyaya kaynak temin edebilmek için hem fiziksel ve hem dijital bir kütüphane kurmak, kurulan kütüphanenin koleksiyonunu geliştirmek için ulusal ve uluslararası iş birlikleri yapılmasını amaçlamaktadır.

Otrar Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi; Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Çin, Moğolistan, Tataristan, Başkurdistan, Saha Yakut, İran, Afganistan, Hindistan, Rusya, Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya da dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkedeki müzayedelerden, çeşitli yayınevlerinden, kişilerin özel arşivlerinden, üniversite ve resmî kurumlardan temin edilmiş ve çoğu nadir veya telif süresi dolmuş çeşitli dillerde 110.000’e yakın materyale sahiptir. Materyallerimiz büyük çoğunluğu kitap, dergi, gazete, rapor, harita, albüm, gravür ve evraklardan oluşmaktadır. Arşivimizin büyük çoğunluğu dijital olmakla beraber, nadir eserlerden oluşan 4.000 kitaplık fiziki kütüphanemiz de bulunmaktadır. Bu arşiv karşılıklı imzalanan iş birliği memorandumları, satın alma ve bağışlarla her geçen gün büyümektedir.

Vakıf bugüne kadar Kazakistan Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumları Kütüphaneler Birliği, Kazakistan Cumhuriyetleri Milli Akademik Kütüphanesi, Özbekistan Cumhuriyeti Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı, Özbekistan Uluslararası İpek Yolu ve Kültürel Miras Üniversitesi, Almatı Merkez Kütüphaneler Sistemleri Başkanlığı gibi devlet kuruluşlarıyla memorandumu imzalamıştır. Memorandum çerçevesinde taraflar kültürel mirasımızın önemli bir parçası ve tarihsel değer taşıyan eserlerin dijital ortama aktarılmasını, saklanmasını ve hizmete sunulmasını sağlayacak, ortak Türk tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili yayın üretimi, yaygınlaştırılması, değişimi ve bunlara her türlü erişim olanaklarının oluşturulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi konularında ortak proje ve etkinlikler yapacağına mutabık kalmıştır. Diğer ülke kütüphaneleri ile imzalayacağımız işbirliği anlaşmaları ile ilgili görüşmeler devam etmektedir.