Project Description

TÜRKTAV, Türk maddi kültür alanına “ETNO DALA” projesi ile katkıda bulunarak bu proje aracılığıyla satışa sunulacak ürünlerin aktarım ve yeniden üretim süreçleri eşliğinde canlanması, sürdürülebilir kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflemektedir.