Project Description

TÜRKTAV katkılarıyla yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın Kazak, Azerbaycan Türkçeleri ve Rusçaya çevrilen Çocuk Kütüphaneleri Kılavuzu adlı kitaplarını T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine bağışladık.